Poniedziałek - Piątek: 7-18     Sobota: 7-13 Pon - Pt: 7-18     Sob: 7-13

biuro@kjkrolnictwo.pl  |   PL  EN  LV

570 990 369

KJK Rolnictwo

Innowacyjność w agrobiznesie !

Slide down

Preparaty do zakiszania

_8B3bIB3_IzLWnYlOEQdOp-dWn6um2o2

Zakiszacz Farma Sil 100g
cena: 34,00 zł/opak

Farma Sil jest dodatkiem do zakiszania pasz objętościowych takich jak trawy,
 koniczyna, zboża (GPS) i kukurydza. Dzięki wysokiej zawartości bakterii kwasu mlekowego
 znacznie poprawia wartość paszową sporządzanych kiszonek.

Stosowanie Farma Sil umożliwia:
- Ukierunkowanie procesów fermentacyjnych w zakiszanej masie 
- ograniczenie strat w początkowej fazie zakiszania
- Szybkie obniżenie pH kiszonki
- Zwiększenie stabilności kiszonki
- Hamowanie rozwoju pleśni i drożdży w kiszonce
- Zwiększenie smakowitości kiszonki
- Wzrost pobrania, zwiększoną wartość pokarmową kiszonki
- Wzrost wydajności mleka
- Ograniczenie wtórnej fermentacji po otwarciu zbiornika lub balotu

Dodatkowe zalety:
- Preparat jest całkowicie bezpieczny dla ludzi i maszyn
- Nie powoduje korozji maszyn
- Łatwy w stosowaniu
- Wysoka skuteczność działania i niskie koszty stosowania
1 g Farma Sil zawiera 1 x 10 10 CFU bakterii kwasu mlekowego:
- Lactobacillus plantarum DSMZ 16627
- Pediococcus acidilactici NCIMB 300005
- Lactobacillus Paracasei NCIMB 30151 - szczep wytwarzający enzymy

Dawkowanie preparatu: 100 g na 10 ton zakiszanej masy
Przygotowanie i stosowanie roztworu: 
100 g rozcieńczyć w 20 litrach wody i polewać równomiernie warstwy w silosie 
podczas napełniania lub stosując aplikator podczas zbioru.
Przygotowany roztwór należy zużyć w ciągu 12 godzin.


_8B3bIB3_IzLWnYlOG6KWp6lWsoA_Fdum2o2
Zakiszacz do pasz objętościowych MicroSile, 100 g
cena: 34,00 zł

Zakiszacz do pasz objętościowych MicroSile, 500 g
cena: 159,00 zł

5 gatunków bakterii fermentacji mlekowej
600tys. bakterii/1g zakiszanego surowca
Idealnie zakisza: motylkowe, zboża, trawy, kukurydzę, wysłodki.

Większa wartość pokarmowa kiszonki i znaczna poprawa jakości przez:

- Ukierunkowanie procesów fermentacyjnych w zakiszanej masie
- Szybkie obniżenie pH kiszonki
- Hamowanie rozwoju pleśni i drożdży w kiszonce (mniej mikotoksyn)
- Zwiększenie stabilności kiszonki
- Poprawę smakowitości

Microsile zawiera właściwy poziom bakterii do zakiszania w optymalnych 
i mniej sprzyjających warunkach pogodowych i technologicznych. 
Pozwala on uzyskać szybkie przejecie do pH poniżej 4, a tym samym uniknięcia niepożądanej
 fermentacji i strat składników pokarmowych zakiszanych roślin.

Microsile w swym składzie zawiera mieszankę bakterii efektywnie poprawiających proces zakiszania,
 a wzajemne oddziaływanie i współdziałanie poszczególnych szczepów bakteryjnych potęguje 
ich skuteczność działania.

Microsile zawiera w 1g 6x 1010 j.t.k. bakterii fermentacji mlekowej (600 tys./g zakiszanego surowca):

Enterococcus faecium
Pediococcus acidilactici
Lactobacillus plantarum
Lactobacillus casei
Lactobacillus brevis

Instrukcja:

• Inokulant jest w proszku do stosowania w postaci roztworu wodnego:
 500g / 50 litrów lub 100g / 10 litrów wody
• Stosować za pomocą aplikatora lub spryskiwać ręcznie warstwy na pryzmie lub w silosie.
• Trwałość roztworu roboczego wynosi 48 godzin.


LONACID MOULD – PŁYNNY KONSERWANT I PREPARAT DO ZAKISZANIA (LZ03) 
cena: 7,68 zł/l
  (dostępne pojemności 5l lub 20l)

Zalety produktu:

-hamuje namnażanie się grzybów i bakterii patogennych w paszy chroniąc je przed zbrylaniem,
 pleśnieniem i skażeniem mikotoksynamiułatwia zakiszanie pasz
-Płynny konserwant paszowy o szerokim działaniu przeciwgrzybowym i bakteriobójczym przeznaczony
 dla wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich. 
-Ułatwia przechowywanie i zakiszanie pasz

Skład:
propionian amonu, kwas propionowy, kwas octowy, kwas mrówkowy.

Działanie:
Lonacid Mould jest przede wszystkim płynnym konserwantem paszowym o bardzo silnym działaniu przeciwgrzybowym. Zawarta w nim mieszanina kwasów organicznych i ich soli działa synergistycznie hamując namnażanie się grzybów patogennych w surowcach, jak i w mieszankach paszowych. Zastosowanie preparatu na zboża zaraz po zbiorach uniemożliwia dalszy rozwój grzybów. Po dodaniu preparatu - w zalecanej dawce - zahamowany zostaje także spadek wartości pokarmowej pasz. Preparat zabezpiecza magazynowane pasze chroniąc je przed zbrylaniem i zagrzewaniem się. Zawarte w preparacie kwasy hamują również namnażanie się bakterii chorobotwórczych. Lonacid Mould zalecany jest także jako dodatek ułatwiający zakiszanie i przechowywanie pasz.

Korzyści:

-Równomierne rozprowadzenie substancji aktywnych na powierzchni ziaren (natrysk)
-Zahamowanie rozwoju grzybów toksynotwórczych i produkcji mikotoksyn
-Ograniczenie spadku wartości pokarmowej pasz
-Ograniczenie kondensacji pary wodnej w silosach zbożowych
-Lepsza zdrowotność zwierząt i odporność na infekcje.

Opakowanie:

Pojemniki 5 lub 20 l

Środki ostrożności:
Preparat skoncentrowany. Przed zastosowaniem zapoznać się z treścią etykiety.

Wartość pokarmowa (w 1 kg):
Wartość pokarmowa (w 1 kg):

Stosowanie:
Celem zahamowania rozwoju grzybów toksynotwórczych należy preparat nanieść homogennie na powierzchnię pasz najlepiej za pośrednictwem instalacji do natrysku konserwanta płynnego. Dawka zależna jest od wilgotności ziarna zbóż, czy też innych pasz i powinna wynosić:
Stosowanie
* wyższe dawki zalecane są przy długim okresie przechowywania (ponad 1 miesiąc) i/lub wysokim skażeniu grzybami toksynotwórczymi. Celem homogennego rozprowadzenia preparatu w surowcu zaleca się stosowanie dawki wynoszącej minimum 3 l na 1 tonę. Stąd też przy dawkach niższych, niż 3 l Lonacid Mould na 1 t paszy zaleca się wcześniejsze wymieszanie preparatu z wodą tak, aby dawka rozcieńczonego preparatu wynosiła min. 3 l na 1 t.

Uwaga! Na skutek likwidacji enzymów ziarno zbóż traci siłę kiełkowania i może być użyte tylko w celach paszowych dla zwierząt. Celem przyspieszenia procesu zakiszania pasz oraz zabezpieczenia ich przed psuciem zaleca się nanieść homogennie na powierzchnię zakiszanej paszy 2,0 do 4,0 kg na 1 t. Ponadto po „otwarciu” kiszonki i rozpoczęciu zużywania jej zaleca się każdorazowe spryskiwanie preparatem wierzchniej warstwy kiszonki narażonej na kontakt z powietrzem atmosferycznym. Takie postępowanie zabezpieczy kiszonkę przed psuciem.