Poniedziałek - Piątek: 7-18     Sobota: 7-13 Pon - Pt: 7-18     Sob: 7-13

biuro@kjkrolnictwo.pl  |   PL  EN  LV

570 990 369

KJK Rolnictwo

Innowacyjność w agrobiznesie !

Slide down

Maty dezynfekcyjne

Mata dezynfekcyjna:

70x100x4 cm – 147,00 zł
80x100x4 cm – 157,00 zł
90x100x4 cm – 167,00 zł
100x100x4 cm – 177,00 zł

100x110x4 cm – 205,00 zł
100x120x4 cm – 225,00 zł
120x200x4 cm – 388,00 zł

Mata przejazdowa 120x200x5 cm – 398,00 zł/ szt

 

BUDOWA MATY DEZYNFEKCYJNEJ: 

1. Siatka wierzchnia 
2. Pianka poliuretanowa (wkład chłonny) 
3. Plandeka spodnia 

Oferowane maty dezynfekcyjne cechuje najwyższa jakość. 
Dobrze serwisowane maty mogą doskonale spełniać swoją rolę nawet przez kilka lat.
Rzep znajdujący się w matach daje możliwość wyjęcia wkładu chłonnego do prania lub wymiany. 

Maty dezynfekcyjne stanowią podstawowe wyposażenie śluz dezynfekcyjnych 
i sanitarnych. 
Pozwalają skutecznie ograniczyć wnoszenie na obuwiu patogenów do stref produkcyjnych i hodowlanych. 
Należy pamiętać o systematycznym wymienianiu lub uzupełnianiu roztworu dezynfekcyjnego. 
Mata mokra nie wiąże się z aktywną dezynfekcją dlatego pamiętaj 
o uzupełnianiu środków dezynfekcyjnych.

Maty dezynfekcyjne dla pieszych i uniwersalne wykłada się przy drzwiach 
i bramach wejściowych. 
Aby mata spełniała swoją rolę musi zostać umieszczona bezpośrednio przy drzwiach tak,
 by maksymalnie zmniejszyć możliwość omijania jej przez personel 
i osoby wizytujące obiekt.
Zalecane na wyposażeniu: 
· Zakładów przetwórstwa spożywczego 
· Zakładów produkujących leki i kosmetyki 
· Pieczarkarni 
· Obiektów inwentarskich: kurników, chlewni, obór 
· Skupów zwierząt 
· Laboratoriów 
· Lecznic weterynaryjnych 
· i innych.

ZASADY UŻYTKOWANIA MAT: 
 • matę ułożyć na uprzednio oczyszczonej powierzchni, należy usunąć wszystkie zanieczyszczenia podłoża, które mogłyby wpłynąć na przebicie maty

 • mata powinna leżeć w poziomie, nie pod kątem, aby wypełniający ją płyn dezynfekcyjny był na równym poziomie na całej powierzchni maty

 • matę nasączać gotowym roztworem dezynfekcyjnym

 • nasączanie maty odbywa się z zewnątrz przez siatkę

 • do nasączenia mat stosować wyłącznie środki dezynfekcyjne

 • preparaty wymieniać lub uzupełniać zgodnie z zaleceniami producenta

 • nie należy mieszać różnych środków do jednorazowego napełnienia maty

 • pojazdy dezynfekujące koła powinny bezwzględnie ograniczać prędkość przy przejeździe po macie do max 5 km/h – dotyczy mat przejazdowych

 • należy regularnie oczyszczać maty np. przez zamiatanie z większych zanieczyszczeń mechanicznych, mogących spowodować uszkodzenie maty przy użytkowaniu

 • w przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych matę zabezpieczyć, np. folią by uniknąć nadmiernego rozcieńczania środka dezynfekcyjnego

 • dzięki zamontowanym w matach zamkom/rzepom, wyjęcie wkładu chłonnego jest bardzo proste